Särskolesamordnare

Person
Särskolesamordnare Annette Bengtsson 0520-49 54 85
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Samordnaren för särskolefrågor arbetar via särskolans rektorer och arbetslag och står i nära kontakt med habiliteringen, BUP och kommunens psykologer och specialpedagoger kring elever i förskola och skola med behov av särskilt stöd. 

Senast granskad 2014-11-10 av Andreas Gleisner