Särskilda undervisningsgrupper

Det finns elever som under en period av sin skolgång har behov av en miljö med extra fokus på struktur, helhetstänkande och extra trygghet i ett mindre sammanhang. För dessa elever kan skolgång i en särskild undervisningsgrupp vara ett bra alternativ.

Person
bitr. VerksamhetschefCarina Halvorsen 0520-49 73 77
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

För närvarande finns fyra särskilda undervisningsgrupper inom Utbildningsförvaltningens verksamhet. Grupperna bedrivs i samverkan med socialtjänst och barn- ungdomspsykiatrin.

Grupperna arbetar enligt skolans styrdokument, och ger eleven struktur, skapar helhet och sammanhang för eleven. Verksamheten tillhör området för elevstöd.

Undervisningsgrupperna följer skolans terminstider, och eleven tillhör sin hemskola under vistelsen i den särskilda undervisningsgruppen. Samverkan sker med hemskolans elevhälsa. Om eleven är i behov av skolbarnsomsorg, så sker det på hemskolan.

Ansökan

Ansökan till undervisningsgrupp sker via elevhälsoteam på hemskolan.

Läs mer om de olika undervisningsgrupperna

  • Här kan elever i årskurs 6-9 gå under en del av sin skolgång för att få särskilt stöd. Hela familjen får stöd och hjälp under vägledning av personalen på Stridsbergs särskilda undervisningsgrupp. Stridsbergs särskilda undervisningsgrupp
  • Lillegårdens särskilda undervisningsgrupp riktar sig till elever i åk 1-5 som under en tid behöver vara i liten grupp med utökat vuxenstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med socialtjänst och BUP. Lillegårdens särskilda undervisningsgrupp
  • På Håjums gård finns en särskild undervisningsgrupp som vänder sig till elever i åk 6-9 i Trollhättans Stads kommunala skolor. Undervisningsgruppen erbjuder skolgång utifrån elevens resurser och arbetar mot grundskolekompetens. Håjums särskilda undervisningsgrupp
  • Björndalens särskilda undervisningsgrupp riktar sig till elever i åk 1-5 som under en tid behöver vara i liten grupp med utökat vuxenstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med socialtjänst och barn- ungdomspsykiatrin. Björndalens särskilda undervisningsgrupp
Senast granskad: 2017-03-14 av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)