Psykolog

Psykologer i förskola, grundskola och grundsärskola bidrar till att främja barns/elevers utveckling och att förebygga psykisk ohälsa. Psykologer har specifik kunskap om hur individer utvecklas genom livet och om samspel människor emellan. 

Person
Skolledare Annika Holmlund 0520-49 72 55
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Som psykologer strävar vi efter att genom möten med föräldrar och personal, samt genom deltagande i elevhälsoteam, bidra med psykologisk kompetens. Vi erbjuder stöd och handledning till personalen med målet att åstadkomma goda möten mellan barn/ungdom och vuxen. Föräldrakontakter och stödsamtal med elever förekommer även. I samråd med föräldrar och personal utför vi också psykologiska utredningar och bedömningar.  

Vid behov medverkar vi till att kontakter knyts med andra verksamheter, exempelvis BVC (Barnavårdscentral), BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), Habilitering och ASF (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen).

Alla grundskolor i Trollhättan Stad har tillgång till en skolpsykolog. Varje psykolog arbetar på flertalet skolor. Kontakt med psykologen förmedlas genom elevhälsan på ditt barns skola.

 
Senast granskad 2019-09-10 av Andreas Gleisner