PPR - Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning

Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning är en central resursenhet för förskola och skola. På PPR finns olika yrkeskompetenser som till exempel specialpedagog, psykolog, socialpedagog och logoped.

Person
Skolledare Annika Holmlund 0520-49 72 55
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Personal från PPR kan utifrån sina olika kompetenser utreda och kartlägga barns behov och därefter ge råd, stöd och handledning till personal och vårdnadshavare samt erbjuda undervisning, information och fortbildning.

Utifrån den aktuella problemställningen finns möjlighet att arbeta direkt med barnen/eleverna (till exempel genom undervisning, stödsamtal och utredningar) och/eller indirekt genom de personer som har daglig kontakt med barnen/eleverna.

Målsättning är att skapa goda nätverk kring barnen/eleverna i deras naturliga miljö.

Senast granskad 2019-09-19 av Andreas Gleisner