Logoped

Logopeden verkar för en språklig lärmiljö i grundskola och grundsärskola. Logopeden har specialistkompetens inom språkutveckling, språkliga diagnoser och anpassningar som kan stödja språksvaga elever.

Person
Skolledare Annika Holmlund 0520-49 72 55
Enhet PPR - Psykologisk och pedagogisk rådgivning Gärdhemsvägen 9 461 32 Trollhättan 0520-49 76 39

Alla kommunala skolor i Trollhättans Stad har tillgång till logoped. Beslut om ansökan om logopedstöd tas av ansvarig rektor i elevhälsan med vårdnadshavares medgivande.

Insatser som erbjuds av logoped på PPR omfattar kompetensutvecklande insatser, handledning och utredning av elevs språkförmåga.

Senast granskad 2019-09-19 av Bente Budau