Föräldrarådgivning

Föräldrar kan delta i olika former av stöd under olika tider. Detta kan ske tillsammans, enskilt eller hela familjen. Hur länge och hur stor insats varierar från några få stödsamtal till flera olika insatser under lång tid.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Stödverksamheten för Föräldrarådgivning omfattar

  • Stödsamtal
  • Marte meo mottagning
  • Mindfulness 
  • Pedagogisk/social rådgivning
  • Gruppverksamhet
Senast granskad 2014-11-10 av Andreas Gleisner