Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-6 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn. Vi har våra lokaler på Djupebäcksgatan 21, mitt emot Högskolans huvudentré.

Person
Verksamhetschef elevstöd Birgitta Lundskog 0520-49 64 50
Enhet Familjecentrum Djupebäcksgatan 21 Trollhättan 0520-49 54 12

Familjecentrum vill skapa möte mellan människor, stora som små, familjer, personal som arbetar med barn och familjer, samt ideella verksamheter.

Mer information kan du hitta på vår Facebooksida. Där kan du läsa mer, och hitta aktuell information om vad som är på gång på Familjecentrum.

Öppettider

 • Måndagar stängt
 • Tisdagar  9:30-13:00 samt 14:00-16:00
  Verksamhet för barn 0-6 år 
 • Onsdgar 9:30-13:00
  Verksamhet för barn 0-7 månader  
 • Torsdagar  9:30-13:00
  Verksamhet för barn 0-2 år

 • Fredagar 9:30-13:00
  Verksamhet för barn 0-6 år
  10:00-11:30 Gymnastik i Karlstorpsskolans gymnastiksal 

Föräldrarådgivning

Föräldrarådgivningen är till för föräldrar med barn i åldern 0-6 år som under en period behöver extra stöd i föräldrarollen.

Vi kan erbjuda:

 • Samtalsstöd kopplat till frågeställningen
 • Marte meo mottagning
 • Rådgivning i olika frågor kring barn
 • Familjeförskola
 • Gruppverksamhet

Personalen bildar team utifrån det stöd du som förälder behöver och samarbetar med övriga proffesioner inom fältet för barn, föräldrar och familj.

Ring oss för mer information. Vi tar alltid emot för ett första samtal och kan vi inte hjälpa er/dig så försöker vi genom vårt kontaktnät hitta rätt stöd.

Föräldrarådgivning

Föräldrar kan delta i olika former av stöd under olika tider. Detta kan ske tillsammans, enskilt eller hela familjen. Hur länge och hur stor insats varierar från några få stödsamtal till flera olika insatser under lång tid.

Barn som målar

Öppna förskolan

Målet med Familjecentrums Öppna förskola är att i nära samarbete med de vuxna erbjuda barn pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som föräldrarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Vi har våra lokaler på Djupebäcksgatan 21,

Relaterad information

Familjecentrum på Facebook

Senast granskad 2019-11-18 av Andreas Gleisner