Vilket stöd finns det?

Det finns en rad olika stödåtgärder att sätta in kring en elev om behov skulle uppstå. Det kan handla om stöd från specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog, socialpedagog, resursperson, eller annan kompetens från någon av de enheter som har specialistkompetens i arbete med stöd till barn och elever.  

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Stödfunktioner

 • Familjecentrum

  Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-7 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn. Familjecentrum
 • PPR - Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning

  Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning är en central resursenhet för förskola och skola. På PPR finns olika yrkeskompetenser som till exempel specialpedagog, psykolog, socialpedagog och talpedagog.  PPR - Psykologisk och Pedagogisk Rådgivning
 • Psykolog

  Psykologer i förskola, grundskola och grundsärskola bidrar till att främja barns/elevers utveckling och att förebygga psykisk ohälsa. Psykologer har specifik kunskap om hur individer utvecklas genom livet och om samspel människor emellan.  Psykolog
 • Skolläkare

 • Skolsköterska

  Alla elever i Trollhättans Stads skolor har vid behov tillgång till skolläkare via respektive skolas skolsköterska. Trollhättans Stad har också en medicinskt ansvarig skolsköterska (MLA). Skolsköterska
 • Specialpedagog

  Specialpedagoger verkar för att utveckla lärande miljöer som kan möta alla barns/elevers olika styrkor, behov och förutsättningar. Specialpedagog
 • Särskilda undervisningsgrupper

  Det finns elever som under en period av sin skolgång har behov av en miljö med extra fokus på struktur, helhetstänkande och extra trygghet i ett mindre sammanhang. För dessa elever kan skolgång i en särskild undervisningsgrupp vara ett bra alternativ. Särskilda undervisningsgrupper
 • Särskolesamordnare

  Samordnaren för särskolefrågor arbetar via särskolans rektorer och arbetslag och står i nära kontakt med habiliteringen, BUP och kommunens psykologer och specialpedagoger kring elever i förskola och skola med behov av särskilt stöd.  Särskolesamordnare
 • Talpedagog

  Talpedagogen verkar för en språkutvecklande pedagogisk miljö i förskola, grundskola och grundsärskola. Talpedagogen har specialpedagogisk kompetens om försenad och avvikande språkutveckling samt språkstörning. Talpedagog
 • Trollhättans Samverk

  Trollhättans Samverk är ett samarbete mellan skola hem och socialtjänst. Verksamheten står för inkludering och normalisering.  Trollhättans Samverk
Senast granskad: 2017-05-15 | av: elin.sjoberg@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)