Specialpedagogik

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

En specialpedagog kan hjälpa till vid placering av barn i behov av särskilt stöd inom förskolan och skolbarnomsorgen, och kan också delta i barnomsorgskonferenser, erbjuda samtal, handledning, råd, stöd och vidareutbildning av personal. 

I specialpedagogens arbetsuppgifter ingår också att fördela resurser för barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar. 

Specialpedagog

Specialpedagoger verkar för att utveckla lärande miljöer som kan möta alla barns/elevers olika styrkor, behov och förutsättningar.

Senast granskad: 2017-03-13 av: elin.sjoberg@trollhattan.se
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)