Stridsbergs undervisningshus

Stridsbergs särskilda undervisningsgrupp

Här kan elever i årskurs 6-9 gå under en del av sin skolgång för att få särskilt stöd. Hela familjen får stöd och hjälp under vägledning av personalen på Stridsbergs särskilda undervisningsgrupp.

Personer
  • Stridsbergs särskilda undervisningsgruppSågbladsvägen 10 0520-49 51 47 0520-49 51 48
  • EnhetschefHenric Bergqvist 0520-49 53 58
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Stridsberg är en särskild undervisningsgrupp med anpassad studiegång. Här finns två lärare, en behandlingsassisten/fritidsledare och en familjebehandlare och plats för sex elever i årskurs 6-9.

Under den tid eleven går i särskild undervisningsgrupp behåller man kontakten med hemskolan via  skolsjukvården, klassfoto, lektioner där så är möjligt, och uppföljningsmöten med elev, föräldrar, undervisningsgruppen, socialtjänst och hemskolan som hålls regelbundet ca var 6:e vecka.

Skolgång – Familjeliv – Fritid

Stridbergs särskilda undervisningsgrupp är ett bistånd beviljat av socialtjänsten. Insatsen är frivillig och sker i samråd med elev, föräldrar, Stridsberg, hemskolan och socialsekreterare på Utredningsgruppen Barn och Unga.

Undervisningsgruppen jobbar med hela elevens sammanhang: skolgång, familjeliv och fritid. Vi försöker hjälpa eleven till någon form av positiv fritidsverksamhet.

Andra insatser från socialtjänsten kan pågå parallellt under tiden eleven går i särskild undervisningsgrupp.

Senast granskad 2018-04-05 av Cecilia Wilson