Lillegårdens särskilda undervisningsgrupp

Lillegårdens särskilda undervisningsgrupp riktar sig till elever i åk 1-5 som under en tid behöver vara i liten grupp med utökat vuxenstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med socialtjänst och BUP.

Person
RektorAnna Sandström 0520-49 74 61 070-202 16 56
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Undervisningen sker enligt skolans styrdokument, och ger eleven struktur, helhet och sammanhang. Lillegårdens särskilda undervisningsgrupp tillhör området för elevstöd.

Ansökan

Ansökan till undervisningsgruppen sker via elevhälsoteam på hemskolan. Eleven tillhör sin hemskola under vistelsen i den särskilda undervisningsgruppen. Samverkan sker med hemskolans elevhälsa. Om eleven är i behov av skolbarnsomsorg, så sker den på hemskolan.

Samverkan med vårdnadshavare

Verksamheten bygger på ett mycket nära samarbete och kontinuerliga samtal med vårdnadshavare.

Senast granskad 2018-08-30 av Bente Budau