Säkerhet

I Trollhättan pågår ständigt ett aktivt säkerhetsarbete med flera samlade åtgärder för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare. Det gäller också för skolan. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Famlj i bakgrunden, som leker med pappersgubbar i förgrunden

Trygg och säker

I Trollhättan pågår ständigt ett aktivt säkerhetsarbete med flera samlade åtgärder för att ge en ökad trygghet till kommunens invånare.

Två brandbilar uppställda bredvid varandra

Räddningstjänst

Räddningstjänstens huvuduppgifter är att förebygga och förhindra bränder samt andra olyckor, som kan föranleda en räddningsinsats.

Din säkerhet

Vårt arbete med säkerhet ska präglas av trygghet och beredskap. Här hittar du information, tips, kontaktuppgifter och råd för att göra din vardag lite säkrare och tryggare.

Brottsförebyggande arbete

Trollhättans Stads brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan kommunen, polisen och frivilligorganisationer. Grannsamverkan bedrivs i ett flertal bostadsområden.

Två händer som håller upp en skylt med texten "SOS" i röda bokstäver

Krisberedskap

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Kommunen är ansvarig för verksamhet som måste fungera även under kriser,

Senast granskad 2021-03-12 av katarina.loodh@trollhattan.se