Resor och inneboende

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolskjuts

I Trollhättans kommun har ca 700 grundskoleelever transport till skolan, antingen med ordinarie linjetrafik eller med särskilt upphandlade skolbussar och taxifordon. Skolskjuts beviljas utifrån Trollhättans Stads skolskjutsbestämmelser. 

Läs mer om skolskjuts

Inackordering

Inackorderingstillägget kan beviljas om en elev på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackorderas på skolorten eller i dess närhet.

Läs mer om regler och ansökan om busskort, kontantersättning vid resor och inackorderingstillägg på Kunskapsförbundets Västs hemsida.

Senast granskad 2020-06-05 av AGNOLO