Resor och inneboende

Personer
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Skolskjuts

I Trollhättans kommun har ca 700 grundskoleelever transport till skolan, antingen med ordinarie linjetrafik eller med särskilt upphandlade skolbussar och taxifordon. Skolskjuts beviljas utifrån Trollhättans Stads skolskjutsbestämmelser. 
 
 

Inackordering

Inackorderingstillägget kan beviljas om en elev på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackorderas på skolorten eller i dess närhet.
 

 

Senast granskad 2016-12-05 av Andreas Gleisner