Elever

TOPP Trollhättan

TOPP ger elever i årskurs 8 och 9 inblick i näringslivet genom en ny form av “prao”. Årskurs 8 gör ett arbete med tema yrkesroller på vårterminen och årskurs 9 med tema verksamhet på höstterminen.

Person
Planerare / Utvecklare Anna Bergqvist 0520-49 71 53
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Topp-konceptet

  • Eleverna delas in i smågrupper som tilldelas en verksamhet. Under en veckas tid arbetar grupperna med frågor kopplade till den aktuella verksamheten. 
  • Skolan är ansvarig för elevernas TOPP-arbeten och det ska involveras som en naturlig del i undervisningen.
  • TOPP perioden innehåller en rad olika aktiviteter: frukostmöte, TOPP-vecka, TOPP-möte och minimässa/redovisning.

Kick-off

TOPP startar med en kick-off där skolorna bjuds in till Innovatum för en halvdag med aktiviteter. Där får eleverna möta olika företagare och elever från andra skolor. De får också grundläggande information, delta i workshops och möjlighet att ställa frågor om projektet.

Frukostmöte

Frukostmötet arrangeras av skolorna och eleverna första möte med den tilldelade verksamheten. Verksamheten får presentera sig och eleverna ställer sina första frågor. 

TOPP-vecka

Under TOPP-veckan fokuserar eleverna på projektet och sin verksamhet under fem dagar. De får möjlighet att analysera verksamheten och förbereda sig för veckans TOPP-möte.

TOPP-möte

Under TOPP-mötet besöker elevgrupperna sina tilldelade verksamheter under en dag. De får då bekanta sig med verksamheten, ställa frågor och samla mer information till sitt TOPP-arbete.

Minimässa/redovisning

TOPP avslutas med att varje skola anordnar en minimässa där verksamheterna bjuds in och får ta del av de arbeten eleverna gjort under TOPP-veckan. 

Näringslivet i Trollhättan engagerar sig som Framtidsguider

Du som Framtidsguide (person från företag/organisation) stöttar elevernas skolarbete genom kunskap och erfarenheter från din arbetsplats. Kanske ger du eleverna pusselbitar för framtida gymnasie- och yrkesval?

Vill du bli Framtidsguide i TOPP? Läs mer och anmäl er på www.topptrollhattan.se.

Senast granskad 2020-09-08 av Clara Bengtsson