TOPP bygger broar mellan skola och näringsliv

Bättre kunskap om det lokala näringslivet och en bredare bild av arbetslivet och vilka val och möjligheter som finns, det är målet med Topp-projektet som nu drar igång i Trollhättans Stad. Elever från högstadiet ska genom studiebesök och kontakter med lokala företag lära mer om livet efter skolan.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Det handlar om att visa för eleverna vad som finns, vilka företag som verkar i Trollhättan, men också om att ge företagen en chans att träffa ungdomarna. 

Trollhättans omvärlds- och praktikprojekt TOPP är en satsning på studie- och yrkesvägledning, men på ett lite nytt sätt. Den gamla traditionella praktiken har bytts ut mot planerade studiebesök där eleverna har tydliga uppgifter att lösa. 

Topp-projektet har samlat stora delar av Trollhättans näringsliv och ett stort antal företag har anmält sitt intresse. Alla elever tilldelas ett företag, och kommer ut på planerade besök.

Senast granskad 2016-03-10 av Andreas Gleisner