VFU med Emma och Maria

Emma Dahlén läser andra året på förskollärarprogrammet - en utbildning som till stor del består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Hon har hittills haft tre VFU-perioder med sin handledare Maria Bratt på förskolan Citronfjärilen i Lextorp. De beskriver VFU som en möjlighet att utvecklas och reflektera – både som lärarstudent, förskollärare och handledare.

Person
Planerare / Utvecklare Anna Bergqvist 0520-49 71 53
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

När Maria, förskollärare på Citronfjärilen, fick frågan om att bli VFU-handledare var hennes första tanke ”Vad innebär rollen som handledare? Ska jag lära ut? Klarar jag det?” Men hon tyckte det verkade spännande och tackade ja. Inte långt därefter började Maria och Emma sin gemensamma VFU-resa. 

Emma är inne på andra året av förskollärarutbildningen på Högskolan Väst. Hon har hittills haft tre VFU-perioder med Maria och börjar känna sig hemma i verksamheten och de dagliga rutinerna på avdelningen Rödmyran. 

-          Mina första två praktikveckor var spännande och det blev väldigt mycket nytt på kort tid. Jag hade ingen större erfarenhet av yrket, jag har bara sommarjobbat på förskola några veckor och visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig, berättar Emma. 

Under Emmas första VFU-period fick hon bekanta sig med barnen, verksamheten, rutinerna och den pedagogik som Maria och hennes kollegor arbetar med.  Citronfjärilen är en Reggio-Emilia inspirerad förskola där det pedagogiska arbetet utgår ifrån barnens intresse.

-           Pedagogiken handlar mycket om att utgå från barnens nyfikenhet, intresse och att se vardagen från barnens perspektiv. På avdelningen Rödmyran arbetar vi mycket med färg och form och under hösten har fordon varit ett stort intresseområde för barnen, berättar Maria.

Emmas aktiviteter med barnen har hon kopplat både till den kurs hon läser på högskolan och till de pedagogiska arbetssätt de har på Citronfjärilen.

-          Min senaste VFU-period höll jag i en aktivitet där barnen skapade olika färgmönster med hjulen på leksaksbilar som verktyg. Jag ville att aktiviteten skulle bidra till att barnen skulle få uppleva sig själva som kunniga samtidigt som de skulle ha möjlighet till inflytande och påverkan under aktivitetens gång. 

Emmas senaste VFU period var under höstterminen 2016, då fick hon fem veckor på Rödmyran tillsammans med Maria och barnen.

-          Att vara där över en månad i sträck gjorde att jag fick en helhetsbild av arbetet och de rutiner som finns på avdelningen. Jag hann delta i flera olika kollegiala arbeten som till exempel dokumentationsgruppen, reflektionsträffar och kompetensutvecklingsdagar, berättar Emma.

-          Ja och många av barnen kände igen dig och blev väldigt glada när du kom tillbaka till oss, tillägger Maria.

Utbildning i handledning av lärarstudenter

Under HT-16 och VT -17 läser Maria en utbildning i handledarskap på Högskolan Väst för att få stöd i handledarrollen. Utbildningen vänder sig till verksamma lärare/förskollärare som vill bli eller redan är VFU-handledare. Kursen syftar till att handledaren, med utgångspunkt i sin yrkesroll och teorier om lärande, ska kunna analysera utbildningssituationer för att därigenom handleda studenter i VFU.

-          Utbildningen består till största del av självstudier, sen har vi några träffar på högskolan med redovisningar och workshops. Man får mer kunskaper i  handledning och får förståelse för vilka förväntningar uppdraget innebär. Vi gör till exempel lyssningsövningar och övar på att ställa öppna frågor. Min roll är att vara ett bollplank till studenten, berättar Maria. 

Läs mer om kursen Handledning för lärarstudenter 7.5 hp 

VFU - utveckling genom reflektion   

Emma beskriver VFU som en möjlighet att få en helhetsbild över yrket förskollärare och allt vad det innebär. Hon berättar hur hon genom VFU möter unika situationer som hon inte når via studier.

-          Ibland känns det svårt att koppla teorier till verkliga situationer. Att kunna föreställa sig vilka situationer man kommer uppleva som lätthanterliga och vilka man kommer att uppleva som svåra, men det är något man får upptäcka under VFU perioden, berättar Emma.

Hon fortsätter:

-          Genom praktik får man verkliga exempel som man sedan kan koppla till studierna och sätta teorier direkt i ett sammanhang.

Som VFU-handledare får Maria följa Emmas studiegång, från start till mål, och kommer närmare den forskning som bedrivs kring förskollärarpedagogik idag. Maria beskriver VFU-resan som en lärorik och utvecklande tid, både i rollen som förskollärare och handledare: 

-          Man får tänka, sätta ord på och reflektera kring arbetssätt och händelser i vardagen, mer än vad man gör annars. Jag har fått reflektera över mig själv och min yrkesroll.  Man blir aldrig färdiglärd i yrket som förskollärare, det är ett lärande för livet, avslutar Maria.

Elev i klassrum

Verksamhetsförlagd utbildning

Lärarutbildningar innehåller en stor del verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och är den del av utbildningen som studenterna genomför i förskolor, skolor och fritidshem.

Fia och Amandas första VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) innebär att lärarstudenter genomför delar av sin utbildning i arbetslivet. Lärarstudenten Fia Björnberg gör sin första VFU-period på Lyrfågelskolan med läraren Amanda Ragnarsson,

Barn som målar

Citronfjärilen

Förskolan Citronfjärilen ligger på Lextorp. Vi har en stor härlig gård med både lite skog och kuperad terräng som inbjuder och inspirerar till lek och lärande.

Senast granskad 2018-03-08 av Andreas Gleisner