ett tomt klassrum

Vad händer om regeringen stänger skola, fritidshem eller förskola?

I nuläget har Trollhättans Stads grundskolor, förskolor och fritidshem öppet som vanligt. I dagsläget talar ingenting för att regeringen planerar att stänga, men alla kommuner har fått i uppdrag av myndigheterna att förbereda en plan för stängning, och att informera om hur planen ser ut.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om regeringen beslutar att förskolor, skolor, fritidshem i Sverige ska stänga, informerar vi om detta på It’sLearning och på kommunens hemsida.

Varje rektor har också möjlighet att använda andra sätt att informera, som passar bra för just den skolan eller förskolan.

Vid en stängning kommer Trollhättans Stad att erbjuda barnomsorg i förskola eller fritidshem till vissa barn så länge den vanliga verksamheten är stängd. Det handlar om:

  • Barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet.
  • Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, av fysiska, psykiska eller andra skäl, och som bara kan få det stödet genom att gå i förskola/fritidshem.

Ansökan görs via e-tjänst, och om det blir aktuellt får du som vårdnadshavare tydliga instruktioner för vem som kan anmäla, och hur anmälan görs.

Om du arbetar i samhällsviktig verksamhet och har barn i förskola, skola eller fritidshem, kan du ha rätt till barnomsorg. Denna rätt gäller inte om du kan ordna omsorg på annat sätt, till exempel genom att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram information om hur du som vårdnadshavare kan veta om du arbetar i en samhällsviktig verksamhet.

Informationen finns på myndighetens hemsida: www.msb.se

För barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling görs en bedömning i varje fall, baserat på barnets förutsättningar och behov. Bedömningen görs när ansökan har kommit in till oss. 

E-tjänsten för att anmäla behov kommer att finnas på vår hemsida, men den öppnar bara om en stängning skulle ske. Då kommer också ny information till dig som vårdnadshavare om hur du hittar e-tjänsten, och hur du gör för att anmäla behov av omsorg. Vi kommer också att ge tydlig information om vilka förskolor och fritidshem i Trollhättan som tar emot barnen.

Till sist vill vi återigen understryka att den här informationen handlar om något som kanske händer i framtiden. I nuläget finns inget som talar för att regeringen kommer att ta beslut om att stänga skolor eller förskolor.

Senast granskad 2020-04-16 av Andreas Gleisner