Vaccination mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccination mot humant papillomvirus, HPV, erbjuds alla flickor 10-12 år. I Trollhättan erbjuds vaccinationen i årskurs 6.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Från den 1 januari 2015 ges HPV-vaccin i två doser. I vissa fall måste ett tredosschema fortsatt användas. Tvådosschema gäller enbart barn 9-13 år. De som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna med enbart tvåmånaders intervall måste även ges en tredje dos.

Vaccinationen ges med två injektioner med minst 6 och som mest 12 månaders intervall.

I Trollhättan har flickorna i årskurs 6 fått dos ett i höstas och kommer att vaccineras med dos två i april-maj.

 

Senast granskad 2015-03-10 av Andreas Gleisner