Utvecklingslärare med uppdrag i förskolan

Lisa Hylén är förskollärare i Trollhättan, men är också Utvecklingslärare där hon driver utvecklingsfrågor och fokuserar på förskolans undervisande uppdrag.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-Det är viktigt att vi i förskolan är med och tar plats i skolutvecklingen i Trollhättans Stad. Det säger Lisa Hylén, som är den första förskollärare att få uppdraget som Utvecklingslärare i Trollhättans Stad. 

Lisa Hylén arbetar förvaltningsövergripande med skolutveckling och har fokus på förskolan och förskolans undervisningsuppdrag. Fram till februari arbetar hon med ett projekt på Hörngatans förskola, där målet är att skapa bra förutsättningar för undervisning. Här nedan kan du se en film där Lisa berättar om sitt uppdrag. 

Länk till filmen på Youtube

Senast granskad 2019-01-03 av Andreas Gleisner