Tillfällig stängning av Strömslundsskolans förskoleklass

Trollhättans Stad har efter samråd med Smittskydd Västra Götaland beslutat att delvis stänga Strömslundsskolan F-3 under perioden 27 maj till 1 juni.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strömslundsskolan är en F-9-skola, och stängningen gäller enbart elever i Förskoleklass. Även fritidshemmet för elever i förskoleklass håller stängt under perioden. För skolans övriga elever sker undervisningen som vanligt i skolans lokaler, och fritidshemmet är öppet.

Bakgrunden till beslutet är hög sjukfrånvaro bland personal samt en smittspridning av coronavirus på skolan, i synnerhet kopplat till förskoleklass. Skolbarnsomsorg erbjuds för de elever vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet, och inte kan ordna barnsomsorg på annat sätt, samt för elever som har behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Vårdnadshavare som har frågor om sitt barns skolgång eller skolbarnomsorg ska vända sig till rektor.  

Senast granskad 2021-05-27 av Andreas Gleisner