Tillfällig stängning av förskoleklass på Lyrfågelskolan

Trollhättans Stad har efter samråd med Smittskydd Västra Götaland beslutat att tillfälligt stänga förskoleklass A och fritidshemmet Kosmos på Lyrfågelskolan. Stängningen gäller från 8-11 juni. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lyrfågelskolan är en F-9-skola, och stängningen gäller enbart elever i Förskoleklass A. Även fritidshemmet Kosmos för elever i förskoleklass håller stängt under perioden. För skolans övriga elever sker undervisningen som vanligt i skolans lokaler, och fritidshemmet för dessa elever är öppet.

Bakgrunden till beslutet är en konstaterad smittspridning av coronavirus i förskoleklassen, och det gäller både elever och personal. Skolbarnsomsorg erbjuds för de elever vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet, och inte kan ordna barnsomsorg på annat sätt, samt för elever som har behov av särskilt stöd för sin utveckling. Vårdnadshavare som har frågor om sitt barns skolgång eller skolbarnomsorg ska vända sig till rektor. 

Stängningen innebär att skolavslutningen för de berörda eleverna påverkas, eftersom den planerade skolavslutningen skulle ske 10 juni.

-Det är jättetråkigt, och vi beklagar verkligen situationen, men vi måste agera utifrån de rekommendationer som Smittskyddet ger, säger Christina Sikström, rektor på Lyrfågelskolan.

-Vi arbetar för fullt med att hitta en alternativ lösning så att eleverna verkligen känner att de får en första skolavslutning. Vi kommer att ha ett digitalt firande, men jobbar också på andra alternativ. Vi kommunicerar detta med föräldrarna så snart vi har en lösning på plats, säger Christina Sikström. 

Senast granskad 2021-06-08 av Andreas Gleisner