Tillfällig flytt av förskolan Lodet

Förskolan Lodet i Halvorstorp har tillfälligt flyttat sin verksamhet till den närliggande förskolan Mätbandet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Beslutet togs av rektor Pernilla Olausson, på grund av hög frånvaro hos både barn och personal.
Personalen har gjort ett strålande jobb, och vi har haft en tät och tydlig kommunikation med de vårdnadshavare som är berörda. De har visat en stor förståelse och övergången gick lugnt och bra till, berättar Pernilla.
 
Vinsterna med sammanslagningen är att både Lodet och Mätbandet minskar sin sårbarhet för personalfrånvaro när befintlig personal samlas på en förskola. En ytterligare vinst är att Serviceförvaltningen nu kan frigöra personal inom kök/städ till andra verksamheter där behovet är stort.
 
På måndag 30/3 görs en ny lägesbedömning och beslut om fortsatt sammanslagning eller en  återgång till ordinarie lokaler fattas då.
Senast granskad 2020-03-25 av VIVKOM