TED - Nytt system för kommunikation med vårdnadshavare

I Trollhättan stads förskolor, skolor och fritidshem används digitala system som stöd för kommunikation mellan verksamheten och vårdnadshavare. I samband med starten av läsåret 20/21 införs Tieto Education (TED) som ett nytt och viktigt system för alla vårdnadshavare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I TED kan både vårdnadshavare och personal se och hantera närvaro/frånvaro, ledigheter scheman, kontaktuppgifter med mera. En stor fördel för vårdnadshavare är att dessa funktioner, som tidigare varit uppdelade mellan mellan våra olika verksamheter, nu är samlade på ett ställe. Vårdnadshavare använder Appen Tieto Education (bank-ID använd som metod för inloggning). 

Information om hur man gör för att komma igång, kommer att ges till dig som vårdnadshavare via din förskola, skola eller fritidshem.

Information finns också på vår hemsida

Där går det också att läsa mer om hur man får tag på appen, får tillgång till användarhandledning och tar del av frågor-svar.

Vid sidan av TED är det också viktigt att veta att lärplattformen Itslearning används på samma sätt som tidigare, det vill säga som grund för veckovis information, pedagogisk dokumentation med mera. Mer information om Itslearning finns också på sidan Skolsystem (samma länk som ovan).

Skolsystem

I Trollhättans Stads förskolor, skolor och fritidshem används digitala system som stöd för lärande och kommunikation. Två viktiga system är TED, som används bland annat för närvaro och vistelsetider, samt lärplattformen Its Learning som används

Senast granskad 2020-09-02 av CLABEN