SVEA-kongress i Trollhättan

20-23 november fungerar Trollhättans Stad som värd för Sveriges elevråd – Sveas nationella elevrådskongress. Svea organiserar elevråd på grundskolor och gymnasieskolor över hela landet.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Själva kongressen hålls i Lyrfågelskolan och många av Trollhättans kommunala grundskolor är representerade med ombud. Under Elevrådskongressen kommer Sveas medlemmar besluta om vad de vill att skoldebatten ska handla om de kommande åren. Det kommer också väljas en ny förbundsstyrelse och förbundsordförande för organisationen.

– Det känns hedrande att Sveriges elevråd - Svea valt att lägga kongressen i
Trollhättan och det gör att arbetet med elevdemokrati sätts i fokus. Bland
annat har vi haft en utbildningsdag för alla Trollhättans elevråd på
Lyrfågelskolan som en del av förberedelsen. Det viktigaste är dock att det
löpande arbetet i vardagen runt elevdemokrati fungerar och lever vidare
även efter kongressen. Vi vuxna har ett stort ansvar att stötta våra elever i
detta arbete, menar Ulf Martinsson som koordinerar kongressen för
Trollhättans Stads räkning.

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Organisationen arbetar för en bättre och mer demokratisk skola genom att samla, stötta och utveckla elevråd och arbetar även med skolfrågor och elevinflytande på nationell nivå. Sveriges elevråd - SVEA har medlemmar över hela Sverige och är religiöst och partipolitiskt obundet.

Senast granskad 2015-11-19 av Andreas Gleisner