Sommarskola ger en andra chans

Sommarskolan ger elever som riskerar att inte nå målen i vissa ämnen en andra chans att klara gymnasiebehörighet. Till årets sommarskola på Hjortmosseskolan kom ett 80-tal elever från hela Trollhättan för att under några intensiva veckor försöka läsa upp sina betyg och klara intagningen till ett gymnasieprogram.

Person
Informatör/marknadsförareAndreas Gleisner 0520-49 79 16
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

- Det känns lite surt, för jag vill såklart inte gå i skolan på sommarlovet, men jag är motiverad, och jag ser en möjlighet att bygga upp mitt betyg. Då ska jag försöka komma in på gymnasiet, och läsa ekonomi. Det skulle ge mig bra möjligheter framåt, säger Noor Hussein, som läser matte på sommarskolan. 

Elin Gustavsson läser också matte, men har målet att få betyg som räcker till att bli antagen på samhällsvetenskaplig linje. 

-För mig var det nationella proven som förstörde betyget, men jag tycker att lärarna här är bra, de är duktiga på att förklara och jag känner att det går bra för mig här, säger Elin. 

Sommarskolan är ett erbjudande till alla elever i år 8 och 9 i Trollhättan Stad som har fått - eller riskerar att få - underkänt i något av ämnena matematik, svenska eller engelska. Rektor för sommarskolan är Gunnel Wretlind och hon förklarar varför sommarskolan ofta är en framgångsrikt koncept för eleverna. 

- Eleverna får en chans att komma ikapp, och möjligheten att intensivläsa ett ämne under två veckor med nya lärare som kanske har andra metoder, det kan vara en chans för eleven att starta om, och ofta fungerar det väldigt bra. Min bild är att vi har väldigt motiverade elever som jobbar hårt för att ta den här chansen de har fått, säger Gunnel Wretlind. 

Senast granskad 2015-08-10 av Andreas Gleisner