Skolstart!

Utbildningsförvaltningen hälsar alla barn, elever och vårdnadshavare välkomna till en ny termin som vi hoppas ska bli rolig, spännande och lärorik! Nedan finns information som kan vara nyttig att ta del av inför den nya terminen.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

För frågor vänligen kontakta skolan. Lista på samtliga grundskolor 

Gammaldags griffeltavla med texten "Skolstart" och "Låt stå".

Terminstider, lovdagar

Här får du information om när skolan börjar och slutar, lov och kompetensutvecklingsdagar. 

Mätt o go!

Mat, lunch

Centralköket tillagar och distribuerar skollunch till Trollhättans Stads samtliga grundskolor, samt många kommunala förskolor. Vårt mål är att erbjuda en hållbar skollunch som kan minska köttkonsumtionen och öka andelen vegetarisk mat.

Skolresor, skolskjuts

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Försäkringar

Olycksfallsförsäkringen gäller elever, barn och andra grupper inom Trollhättans Stads verksamhetsområde.

Fritidshem

Fritidshem 6-12 år Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 30 juni det år då de fyller 13 år. Verksamheten möjliggör för dig som vårdnadshavare att arbeta eller studera.

Elever som håller handen

Vilket stöd finns det?

Det finns en rad olika stödåtgärder att sätta in kring en elev om behov skulle uppstå. Det kan handla om stöd från specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog, socialpedagog, resursperson, eller annan kompetens från någon av de enheter som

Senast granskad 2019-06-13 av Andreas Gleisner