Kick-off i skolan för bättre resultat

Över 600 lärare och skolledare från Trollhättan samlades när Utbildningsförvaltningen rivstartade höstterminen med en heldag som fokuserade på utvecklingsarbete i skolan och bättre resultat för eleverna.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Anna Karlefjäll, doktorand vid Karlstads universitet och föreläsare på ämnet bedömning och betyg, höll i utbildningsdagen, och hon menar att det har ett stort värde när så många lärare och skolledare samlas och får möjlighet att utvecklas tillsammans, samtidigt.

– Det är viktigt att man får känna att man tillhör Trollhättan, att man har en gemensam grund att stå på, och känslan av att ”vi gör det här tillsammans” den är jätteviktig.

Dagens Kick-off ingår i en större satsning på systematiskt kvalitetsarbete och Samverkan för bästa skola i Trollhättan – ett samarbetsprojekt mellan Utbildningsförvaltningen, Karlstads universitet och Skolverket. Det är en stor och långsiktig satsning på att ge eleverna bättre förutsättningar att nå målen. Siktet är inställt på att bygga en utbildningsverksamhet som i alla delar utgår ifrån eleven, och elevens behov och förutsättningar. I det perspektivet menar Anna Karlefjäll att en gemensam start för alla lärare är en viktig pusselbit som bidrar till helheten.

– För eleverna betyder det att de får lärare som är genuint intresserade, och kan möta eleverna där de är, att de visar intresse för elevernas lärande, det är det allt går ut på, säger Anna Karlefjäll.

Marcus Enorsson är utvecklingslärare och undervisar bland annat i estetiska ämnen på Kronan. Han ser stora fördelar med en gemensam Kick-off.

– Det är en uppladdning och det har verkligen lyckats. Jag känner mig väldigt peppad på den nya terminen och att arbeta mer aktivt med formativ bedömning, där bedömningen bidrar till ett bättre lärande. Det är jättehäftigt, inspirerande och bra för alla Trollhättans elever att alla lärare får utbildning i detta, säger han.

Läs mer om Samverkan för bästa skola här!

Se en film från Kick-offen här!

Senast granskad 2017-08-14 av Andreas Gleisner