Skolbibliotekarien Tobias belönas med hedersdiplom

För sin kreativa och nytänkande pedagogik i läsundervisning belönas Tobias Gard, skolbibliotekarie på Kronan, med SCIRA hedersdiplom för arbetsinsatser som främjar läsförståelsen hos barn och unga.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Tobias Gard har arbetat som skolbibliotekarie på Kronogården i över 10 år och följt Kronans utveckling sedan starten 2009. Han spenderar majoriteten av sin arbetstid i klassrum och hans läsundervisning är en del i svenskämnet på både Kronan och Frälsegårdsskolan. Han håller undervisning i läsförståelse i samtliga årskurser och följer elevernas läskunskaper från förskoleklass till nian.

-        När jag läste till bibliotekarie hade jag aldrig ens tanken på att jag skulle jobba med barn på detta sätt. Nu, efter 10 år som skolbibliotekarie, är det så självklart för mig – jag skulle inte vilja göra något annat än detta, berättar Tobias. 

Digitala verktyg ger nya möjligheter för lärandet 

Med hjälp av digitala verktyg har Tobias hittat nya, kreativa, vägar att undervisa i läsförståelse. Elever på Kronan och Frälsegårdsskolan har väldigt olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter. Några av barnen är nyanlända och har ingen erfarenhet av det svenska språket och många har föräldrar med annat modersmål. Tobias har hittat ett sätt där undervisningen kan formas till individnivå och anpassas efter barnets kognitiva förmåga.

-          Det är en väldigt stor utmaning att planera undervisning när barnen har så olika förutsättningar och erfarenheter i språket. Jag gör så gott jag kan för att hitta olika sätt för barnen att ta sig an och förstå texten.

-         Notebook, som jag skapar alla övningar i, är ett väldigt bra verktyg där jag kan hitta många olika varianter på aktiviteter som främjar barnens läskunskaper. Där kan jag anpassa övningar efter barnens intresse och individuella kognitiva kunskap vilket blir en stor resurs i lärandet. 

En vanlig lektion med Tobias startar med en digital gloslista med kluriga ord från en berättelse. Barnen får gissa på ordens förklaring och trycka fram svaren på en smartboard. Därefter högläser Tobias berättelsen och barnen hänger med i texten på smartboarden. Andra delen av lektionen handlar om berättelsens bildspråk. Barnen får se olika bilder ur berättelsen och sätta dem i rätt ordning enligt handlingen. Till sist får de spela ett spel där de ska diskutera bokens innehåll och hitta ledtrådar i bokens olika bilder – en så kallad gameification-övning där lärandet blir interaktivt och barnen får leda berättelsen framåt.

-          Jag försöker jobba mycket med böcker som har gott om bilder för att fånga upp de barn som inte har språket med sig än. Bilder räcker ofta väldigt långt och är en stor hjälp på vägen till att förstå orden och berättelsen i stort. 

SCIRA - belönas med hedersdiplom 

SCIRA är en ideell organisation som har till syfte att stimulera och stödja utbildning och forskning rörande läsning, läsundervisning och läsforskning.  Vid SCIRA’s utbildningsdag på Högskolan Väst var Tobias en av föreläsarna. Han berättade då om sitt arbete med digitala verktyg och läsundervisning. Efter föreläsningen blev Tobias arbete uppmärksammat från flera olika håll i branschen och kort därefter fick han inbjudan till SCIRAS årsmöte. Han fick presentera sitt nytänkande arbetsätt för medlemmarna i SCIRAS styrelse och hans arbete blev känt i flera kretsar, inom både skol- och biblioteksvärlden. 

-      Föreläsningarna jag gjort genom SCIRA har gett mig väldigt mycket uppmärksamhet vilket är jättekul. Jag har jobbat lite i det tysta i många år och det är roligt att mitt arbete får spridning och är uppskattat, säger Tobias 

Varje år delar SCIRA:s organisation ut ett hedersdiplom till en person som gjort ett förtjänstfullt arbete inom läsningens område. Hedersdiplomet för 2017 går till ingen mindre än Tobias Gard– för sin nytänkande läsundervisning i rollen som skolbibliotekarie på Kronan. Den 22:e april mottar Tobias sitt diplom på SCIRA:s årsmöte där han även i år kommer hålla en föreläsning om sitt arbete. 

Hülya belönas med Guldäpplet

Från en övning vid en IT-workshop till slutsålda böcker om språkutveckling med digitala verktyg - Hülya Basarans resa är både spännande och viktig. Att ge varje elev oavsett bakgrund möjlighet att lyckas i klassrummet har varit en utmaning för

Kronan i Samverkan för bästa skola

Från att ha varit en skola i utanförskap, med låga kunskapsresultat och låg likvärdighet går Kronans utvecklingskurva numera stadigt uppåt. Genom samarbetet med Skolverket – Samverkan för bästa skola - har Kronan fått kompetensutveckling inom

Senast granskad 2017-02-16 av Andreas Gleisner