Hülya Basaran och Maria Schwartz leder projektet

Skolans språk ska bli tydligare

Skolinspektionens granskningar visar att det är viktigt att jobba språkutvecklande i alla ämnen och att det kan vara avgörande för att flerspråkiga elever ska lyckas. För att ge fler lärare möjlighet att arbeta språkutvecklande har projektet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt startat, och över 300 pedagoger deltar i första omgången

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-PROJEKT SÄTTER FOKUS PÅ SPRÅKUTVECKLING

- Det som ofta händer i skolan är att nyanlända elever får svenskbetyg i alla ämnen. De får  inte chansen att uttrycka och visa sina faktiska kunskaper i alla ämnen, eftersom

språket är ett hinder, säger Hülya Basaran. Hon arbetar som förstelärare på Välkomsten, Utbildningsförvaltningens mottagningsenhet för nyanlända elever. Hülya och Maria Schwartz - också hon förstelärare - leder ett projekt som syftar till att utbilda stadens lärare i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

- Jag ser ofta att det för nyanlända elever blir ett stort fokus på allt de inte kan, istället för att se vad de faktiskt kan, säger Maria Schwartz. 

Hon framhåller att även elever med svenska som modersmål tjänar på att skolan jobbar aktivt med språket i alla ämnen, och menar att de språkliga barriärerna ställer till problem för många elever i alla ämnen. Det beror på att varje ämne har sitt eget språk. Det gäller såväl matte, som fysik, kemi, historia och idrott, enligt Maria.

- I matematik  kan det handla om att ord och begrepp har en vardaglig betydelse, men en annan när man använder dem matematiskt, som till exempel ”rymmer”, ”volym” och ”bas”. Språket innehåller också kulturella markörer som vi med svenska som modersmål inte tänker på, och många texttyper kan vara svåra, som till exempel instruktioner, laborationsrapporter och faktatexter, säger Hülya. 

Målet är att ge pedagogerna konkreta verktyg som de kan använda i klassrummet och som innebär att eleverna blir mer språkligt aktiva i sitt lärande. Syftet är att öka medvetenheten hos alla lärare om hur mycket språket betyder för elevernas framgångar i alla ämnen. Tyngdpunkten ligger på det kollegiala lärandet där kollegor läser litteratur, provar uppgifter i egen verksamhet och lär av varandra. På uppstartsmötet samlades över 320 lärare för en storföreläsning, men under projektets löptid kommunicerar och arbetar projektledarna främst med förstelärarna, som i sin tur går ut i arbetslagen och arbetar vidare där.

- Jag hoppas att de som deltar får en förståelse för hur viktigt språket är i alla ämnen, och att

lärarna känner sig lite bättre rustade för att jobba språkutvecklande i sitt ämne. Detta arbetssätt gynnar alla elever, oavsett vilket modersmål eleven har, säger Maria Schwartz.

Projektdokumentation och uppgifterna samlas på en webbsida som i sig blir en viktig resurs i lärarnas egen utveckling. Både Maria och Hülya är optimistiska, men vågar inte lova något revolutionerande resultat på kort sikt. 

- Det är ett långsiktigt arbete, och jag tror att det blir svårt att se stora resultat direkt, men det vi kommer att mäta och utvärdera är hur lärarna själva uttrycker att projektet har påverkat deras dagliga undervisning i klassrummen, säger hon.

Relaterad information

Läs mer om projektet på www.skuathn.wordpress.com

Senast granskad 2019-04-11 av Andreas Gleisner