Emma Larsson och Natalie Sjunnesson står upp brevid varandra. De har diplom och blommor i händerna.

Sjuntorpselever prisas för mångfaldsarbete

Två elever på Sjuntorpskolan har prisats för sitt arbete mot diskriminering i skolan. Det är Emma Larsson som går i åk 7 och Natalie Sjunnesson i åk 9 som fått Antidiskrimineringsbyrån Trollhättans pris för att de tagit ställning mot särbehandling i skolan.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Prisceremonin hölls på FN-dagen mot rasism och diskriminering den 21 mars. 

Priset delas ut till högstadieelever i Trollhättan som bidragit till en skola där de aktivt motverkar så att elever inte utsätts för förtryck eller diskriminerande handlingar på grund av etnicitet, kön, ålder, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning och/eller könsöverskridande identitet.

Juryns motivering

Båda får priset för att de tagit ställning mot särbehandling i skolan och på så sätt skapa en bättre skolmiljö. Dessa elever visar oss att en individ kan på olika vis påverka sin miljö och skapa bättre förutsättningar för sina medmänniskor.

Prissumman är 1000 kronor var till både Emma och Natalie. 

Senast granskad 2019-03-25 av Andreas Gleisner