Samverkan för bästa förskolan

Nu drar ett stort utvecklingsarbete i förskolan igång i Trollhättan. Det handlar om uppdraget Samverkan för bästa skola - ett regeringsuppdrag som Skolverket arbetar med i samverkan med bland annat Trollhättans Stad. Sedan tidigare deltar flera grundskolor i Trollhättan i utvecklingsarbetet, och nu går alltså även vissa förskolor in i arbetet.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat i skolorna, höja kvaliteten i förskolorna och öka likvärdigheten inom och mellan skolor och mellan förskolor.

Här kan du se en kort film från Skolverkets uppstartmöte i Trollhättan. 

Samverkan för bästa förskolan from UtbildningTHN on Vimeo.

Deltagande skolor och förskolor i Trollhättans Stad

Frälsegårdsskolan F-6, Kronans skola F-6, Kronans skola 7-9, Lextorpsskolan F-6, Sylteskolan F-6, Sylteskolan 7-9

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Senast granskad 2017-11-27 av Clara Bengtsson