Samverkan för bästa förskolan!

Samverkan för bästa skola har utökats att nu också omfatta Förskolan. Fem förskolor i staden kommer att beröras; Blåvingen, Myrtuvan, Fölet, Tistelstången och Vällingklockan. Urvalet baseras på Skolverkets bedömning av vilka förskolor som anses ha särskilt svåra förutsättningar att klara Förskolans uppdrag.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

- Det här ger oss stora möjligheter att gå på djupet i vårt förbättringsarbete, och när vi gjort en gedigen nulägesanalys och åtgärdsplan kopplat till den, kan vi ge barnen en riktigt god start i utbildningssystemet, säger Christina Thordson, förskolechef. 

Hon menar också att samverkan med Skolverket kan ge förutsättningar att stärka yrkesroller och utveckla det gemensamma, professionella språket, och det i sin tur skapar tydlighet. 

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad  och Skolverket. Projektet utgår från en nulägesanalys och innebär en mängd olika insatser som ska stärka utvecklingsarbetet i de skolor som har låga kunskapsresultat och är i behov av stöd. Sedan tidigare ingår Frälsegårdsskolan, Kronan, Sylteskolan och Lextorpsskolan i projektet, som nu alltså utökas till att även gälla förskolan.

Frälsegårdsskolan, Kronan, Lextorpskolan och Sylteskolan

Samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trollhättans Stad och Skolverket. Syftet med projektet är att höja kunskapsresultaten, öka andelen elever som fullföljer sina studier, och att öka likvärdigheten.

Såhär funkar projektet

Trollhättans Stad har ingår i ett treårigt samarbetsprojekt med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Projektet utgår från en nulägesanalys och innefattar en mängd olika insatser som ska främja utvecklingsarbetet i de skolor som

Senast granskad 2017-10-05 av Clara Bengtsson