Så planeras skolstarten på Kronan 2 november

Måndagen den 2 november togs barn och elever på Kronans skola emot av personalen för att börja sin skolgång igen efter den tragiska händelsen den 22 oktober.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Ett informationsbrev går ut till vårdnadshavare via post. Brevet är översatt till flera språk, och dessa finns som pdf-filer längre ned på sidan. 

Information till föräldrar och vårdnadshavare

Detta brev riktar sig till dig som är förälder eller vårdnadshavare till barn på Kronans skola eller fritidshem. Brevet har översatts till olika språk, men innehållet är detsamma, oavsett språk.

Torsdagen den 22 oktober inträffande en fruktansvärd och tragisk händelse på Kronan. Barn, elever och personal drabbades på olika sätt, och händelserna kommer att leva kvar i våra minnen under mycket lång tid. Trots det som hänt måste vi som kan gå vidare, och vardagen kommer att hjälpa oss att göra det. Det är därför vi nu hälsar er välkomna tillbaka till Kronan, när skolan åter öppnar på måndag den 2 november.

Ända sedan torsdagens händelser har lärare och personal från Kronan och hela Trollhättans Stad, i nära samverkan med Polisen, arbetat med att förbereda för den dag då Kronan öppnar igen. Vi kan försäkra er om att vi gör allt som står i vår makt för att skapa trygghet och säkerhet för barnen och eleverna, och hoppas att ni föräldrar och vårdnadshavare också ska kunna känna en trygghet i att era barn kommer att tas väl omhand.

För att få en trygg återgång till skolan har vi gjort följande åtgärder. Dessa kommer att gälla tills vidare.

  • Entrédörrar och ingångar till Kronan kommer att bevakade. Under lektionstid låser vi dörrarna.

  • Det kommer att finnas väktare och skolpersonal som rör sig i och utanför Kronans lokaler för att öka tryggheten.

  • Alla barn och elever som behöver det kommer att erbjudas hjälp och stöd av pedagoger, kuratorer, psykologer och övrig personal från elevhälsan.

För att ytterligare skapa lugn och trygghet för barn och elever kommer Kronan under skoltid enbart att vara öppen för barn, elever och behörig personal. Föräldrar och vårdnadshavare är välkomna till Kronans fritidsgård där det också kommer att finnas personal på plats för att erbjuda samtal och stöd.

Schema för första skoldagen måndag 2/11

09:00 Skolan öppnar för eleverna som tas emot i sina vanliga klassrum och lokaler. Skollunch kommer att serveras enligt ordinarie schema. Föräldrar och vårdnadshavare är välkomna till Kronans Fritidsgård.

13:00 Skoldagen slutar. Kronan är öppen för elever som önskar vara kvar fram till 15:00 Fritids bedriver verksamhet enligt ordinarie schema.

Schema tisdag 3/11

09:00 Skolan öppnar för elever. Det kommer att serveras skollunch enligt ordinarie schema. 13:00 Skoldagen slutar. Kronan är öppen för elever som önskar vara kvar fram till 15:00

Schema onsdag 4/11

Från och med onsdag 4/11 bedriver skolan undervisning enligt ordinarie schema.

 

Senast granskad 2015-11-02 av Andreas Gleisner