Rymdvarelser på Myggan

Det började med ett spännande fynd på platsen utanför förskolan: en guldsten! -Var kom stenen ifrån?

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Barnen börjar genast fundera - Kan den ha ramlat ner från rymden, är det kanske rymdpirater som har lagt den där? Barnen bestämmer sig för att tillsammans bygga upp solsystemet och en rymdraket. Men hjälp av rymdraketen ska de sedan åka ut i rymden för att lämna tillbaka guldstenen.

Resan blir spännande, och vem vet vad man kan träffa på - Tycker kanske rymdvarelserna att det är vi som är rymdvarelser när vi kommer och besöker dem i vår raket?

Med fantasin som redskap bygger barnen på Myggans förskola en spännande värld och med pedagogernas hjälp blir äventyret också ett tillfälle att lära sig massor om både rymden och solsystemet.

På Myggans förskola arbetar pedagogerna alltid utifrån barnens perspektiv. Leken, lärandet och utforskandet sker på barnens villkor, men alltid med stöd av en trygg och engagerad pedagog.

Förskolan Myggan är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Alla ska känna sig delaktiga i verksamheten som är välkomnande, inspirerande och meningsfull. Myggans arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilia och alla pedagogiska ställningstaganden bygger på en tro att människor föds kompetenta och med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Relaterad information

Läs mer om förskolan Myggan

Senast granskad 2014-11-06 av Andreas Gleisner