Två elever i förskoleklass håller upp sina robotar som de byggt själva.

Robotar i skolan skapar språkutveckling

Nu har språkrobotarna invaderat Frälsegårdsskolan! Det är elever i förskoleklassen som arbetat med språkutveckling, abstrakt tänkande och berättande i ett projekt där de byggt egna robotar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Emelia Utberg är lärare på Frälsegårdsskolan och berättar att det varit ett väldigt kul och lärorikt projekt, där eleverna fått arbeta mycket med språket och berättandet när de byggt sina robotar. 

– Det har skapat ett lustfyllt lärande för eleverna, och med hjälp av robotarna har vi kunnat arbeta jättemycket med språk, språkutveckling, abstrakt tänkande och även fått in många andra skolämnen, som till exempel matematik. 

Här nedan kan du se en film där Emelia och eleverna Samira och Isak berättar om hur det varit att arbeta med robotprojektet. 

 Klicka här för att öppna filmen på Youtube. 

Senast granskad 2019-01-11 av Andreas Gleisner