Fakturor för barnomsorgsavgift skickas ut vecka 23

Under vecka 23 börjar fakturorna för barnomsorg att skickas ut till berörda vårdnadshavare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under juni, juli och augusti månad betalar alla avgift enligt ordinarie taxa baserad efter familjens inkomstuppgift.

Barn som är tre, fyra och fem år med placeringstid överstigande 525 timmar om året betalar reducerad avgift under perioden 1 september till den 31 maj

Senast granskad 2020-05-18 av ANDGLE