Råd till föräldrar med sjuka barn

Hur länge ska mitt barn vara hemma från skolan eller förskolan efter sjukdom? Hur kan jag som förälder minska risken för att jag själv, eller barnets syskon blir smittade? En del av svaren finns i projektet Hyfs - Hygiensjuksköterska i förskola.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som vistas i förskola är oftare sjukare än barn som vistas hemma. Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. 

Läs mer om Hyfs och de råd och tips som finns på Västra Götalandsregionens hemsida! 

Senast granskad 2017-04-03 av Katarina Loodh