Projekt för tryggare skolresor

Hjortmosseskolan har som första skola i Trollhättan blivit utsedd att delta i ett trafikmiljöprojekt under ledning av Västra Götalandsregionen. På lokal nivå är Utbildningsförvaltningen drivande i en projektgrupp som även representeras av Stadsbyggnadsförvaltningen och kontoret för Tillväxt och Utveckling.

Person
Planerare/utvecklareMagnus Sundin 0520-49 72 51
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Bakgrunden till projektet, som går under namnet skolreseplan 2017, är att många kommuner och skolor upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av vårdnadshavarna i stället för att gå, cykla, åka buss eller skolskjuts. Detta leder i sin tur till minskad trafiksäkerhet, högre bullernivåer, och sämre luftkvalité i området kring skolorna samt minskad fysisk aktivitet och självständighet hos barnen.

Syftet med projektet är att ta fram en skolreseplan, vilket innebär att man tar ett samlat grepp kring hur elever, vårdnadshavare och skolpersonal reser till och från skolan. Arbetet innehåller bland annat kartläggning av resvanor och fysiska förutsättningar och målet med skolreseplanen är att förbättra trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsa och miljö under ett och samma paraply med det övergripande syftet att öka andelen hållbara resor.

Har du frågor eller vill veta mer om projektet, kontakta: 
Magnus Sundin, planerare/utvecklare Tel. 0520-49 72 51
Filip Allansson, planerare/utvecklare Tel. 0520-49 72 67

Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 6.

Senast granskad 2017-03-14 av Andreas Gleisner