Prisutdelning Årets verksamhetsutvecklare

Ola Winther och Kim Fagerholm prisas under tisdagseftermiddagen vid Utbildningsnämndens sammanträde. Genom nydanande utvecklingsarbete med fysisk aktivitet i fokus är Ola och Kims arbeten goda exempel på skolutveckling i Trollhättan. Gratulerar!

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

- Att utse Årets verksamhetsutvecklare blir ett tillfälle att lyfta och premiera goda exempel inom Utbildningsförvaltningen, så inleder nämndordförande Mats Wiking prisutdelningscermonin vid sammanträdet den 30 maj. På plats är Utbildningsnämnden, Utbildningsförvaltningens ledning och stab samt vinnare och kollegor till pristagarna. 

Ola Winther får utmärkelsen Årets Verksamhetsutvecklare för sitt arbete och engagemang med morgonidrott på Velanda skola. Ett arbete som givit resultat på många olika plan - elever höjer sina kunskapsresultat, blir mer aktiverade och lärare upplever mer koncentrerade elever på lektionerna. 

Ola tackar framförallt kollegor och skolans rektor Annelie för det stöd och hjälp han får med morgonidrotten. Han uppmanar även andra skolor i Trollhättan att inspireras och utveckla idrott i större utsträckning för elevernas ökade kunskapsutveckling och rörelse. 

Kim Fagerholm får en hedersutmärkelse för sin rastverksamhet på Kronan som hon under läsåret 2016/2017 utvecklat och drivit med hela sitt hjärta. Kims organiserade rastverkamhet uppmuntrar till rörelse och minskar konflikter ibland elever. Med aktiviteter, lekar, dans och sång får eleverna en rast fylld med möjligheter att utvecklas. 

Vi gratulerar Ola och Kim! 

Årets verksamhetsutvecklare utsedd!

Utbildningsnämnden delar varje år ut en utmärkelse som Årets verksamhetsutvecklare med syftet att stimulera skolutveckling och premiera intressant och nydanande arbete inom Utbildningsförvaltningen. Nu är årets verksamhetsutvecklare utsedd!

Kim säger: Rastaktivist, javisst!

Kim Fagerholm arbetar som fritidspedagog på Kronan. Hennes klassrum är på skolgården. När hennes kollegor avslutar sina lektioner börjar Kims organiserade rastverksamhet där barnen får en meningsfull rast med möjligheter att utvecklas.

Senast granskad 2017-06-02 av Andreas Gleisner