porträttbild av två kvinnor

Prao - tio dagar som kan förändra livet

Den kommande våren och hösten ska elever i årskurs 8 och 9 i Trollhättans Stads grundskolor ut på prao. Totalt handlar det om ungefär 650 elever och jakten på praoplatser pågår för fullt. Prao är en chans för eleverna att få en bild av olika yrken, och för en del elever kanske första gången de får en inblick i hur arbetslivet fungerar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Utbildningsförvaltningen - som ansvarar för elevernas praktik – pågår sedan lång tid ett intensivt arbete med att förbereda och informera både elever och vårdnadshavare, och inte minst: att rekrytera praktikplatser för eleverna.

- För att lyckas med prao och erbjuda eleverna en meningsfull praktik behöver vi ordna många praktikplatser, både inom det privata näringslivet, men också inom Trollhättans Stads alla verksamheter, säger Frida Skoog, planerare/utvecklare på Utbildningsförvaltningen.

Praktiken är obligatorisk för elever i årskurs 8 och 9, och målet är att eleverna när de gått ut högstadiet ska ha totalt tio dagars prao, uppdelat på två praktikperioder om fem dagar. Totalt under året handlar det om 650 elever som ska ha prao. Även om eleverna inte har prao samtidigt innebär det att behovet av praoplatser är stort. Förvaltningen har genomfört annonskampanjer på LinkedIn och på Facebook, och ett stort antal telefonsamtal till företag,  men utöver det gäller fortfarande en gammal hederlig metod: att knacka dörr.

Maria Major och Frida Skoog är ute på företagsbesök för att försöka locka arbetsgivare att ställa upp som praktikplats. De har gjort ett stort antal företagsbesök, presenterat Utbildningsförvaltningens arbete med prao, förklarat mål och syfte med prao, och även beskrivit de vinster som ett företag kan göra genom att ta emot en prao-elev.

- För eleven kan en praoplats betyda att man får upp ögonen för ett yrke eller en bransch man är intresserad av, det kan starta framtidsdrömmar och drivkrafter som bär långt. Men att ta emot en praoelev kan också vara en stor vinst för en arbetsplats, säger Frida.

Hon menar att arbetsplatser och företag vinner på att genom elevens ögon kunna se sin verksamhet med nya ögon, och kanske upptäcka nya saker.

Ett av de företag som anmält intresse för att ta emot elever är Meca Bilservice. Jimmy är platschef på och är positivt inställd till prao. Företaget har tidigare haft praktikanter från gymnasiet men på grund av pandemin tvingades man dra ner. Nu finns det möjlighet att öppna upp igen, och Jimmy är positiv, och skriver upp företaget som möjlig praoplats.

-Jag började själv min karriär som bilmekaniker med att jag fick en praoplats när jag gick i åttan, och på den vägen är det, säger Jimmy.

Fakta om Prao

  • Anmäl din arbetsplats som praoplats på trollhattan.se/prao
  • Prao-perioden VT 2022 är från vecka 5 till 14 och gäller åk 8, någon/några skolenheter per vecka
  • Höstterminen 2022 är det åk 9 som ska ut på liknande prao-period
  • Målet är 5 dagars sammanhängande prao för alla elever

 

 

 

 

Senast granskad 2021-12-28 av ANDGLE