Polisinsats påverkar Skogshöjdens skola

På grund av en pågående polisinsats gällande ett farligt föremål i en lägenhet i närheten av Skogshöjdens skola i västra Trollhättan, har delar av skolans lokaler stängts av polisen på grund av säkerhetsskäl.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Detta innebär att delar av skolan inte kan användas för undervisning. Skolledningen har därför tagit beslutet att avsluta skoldagen för elever i årskurs 7-9. Skolan kontaktar vårdnadshavare till eleverna, och efter överenskommelse går de tillsammans med sina mentorer ned till Dalkjusans skola där vårdnadshavare kan hämta dem.

De elever vars vårdnadshavare skolan inte lyckas nå, kommer att få vara kvar i skolan.
De lokaler som inte påverkas av avspärrningarna kommer att användas för undervisning av elever i år 4-6. Undervisningen för dessa elever kommer att fortsätta under dagen, och skollunch serveras som vanligt.

Oroliga vårdnadshavare som önskar hämta sina barn uppmanas att kontakta elevens mentor för att arrangera hämtning.

Senast granskad 2019-09-17 av Andreas Gleisner