Magnus Sundin står vid vägkorsning och tittar på vägen och staket.

Strategi för säker skolväg

Att bygga trafiksäkert ur barnens perspektiv handlar om att planera för det oförutsedda och minimera riskerna. Det menar Magnus Sundin, planerare och utvecklare på Utbildningsförvaltningen. 

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

– Yngre barn agerar ofta irrationellt och gör det oförutsedda, och därför handlar mycket av vår planering om att minimera risker, säger Magnus Sundin.

Den nya trafikstrategi som tar form i Trollhättan Stad tar särskilt upp barnperspektivet som en nyckelfråga i det strategiska trafiksäkerhetsarbetet. Inom Utbildningsförvaltningens verksamheter sker en översyn av trafikmiljön i samband med ombyggnationer.

– När vi inventerar risker ser vi att den största risken för barn på väg till skolan är skjutsande föräldrar. Ofta är man stressad, det ska gå fort och när man lämnat sitt barn tänker man inte alltid på att det är en miljö där väldigt många barn är i rörelse, säger Magnus Sundin.

Forskning visar att det är först runt tolv års ålder som barn är tillräckligt utvecklade för ett säkert beteende i trafiken. Genom enkla åtgärder där biltrafiken separeras från gång- och cykelvägar kan riskerna minskas. Ett exempel är Lyrfågelskolan, där en ny cirkulationsplats med tydlig skyltning och markering i vägbanan skapar en frizon för skolskjutsen och barnen som åker buss.

Ett annat exempel är Skoftebyskolan där en kombination av trafikljus, farthinder och fysiska barriärer som skiljer gång- och cykelbana från gatutrafiken ska skapa en tryggare väg till skolan. Idealet är att skapa en obruten kedja av gång- och cykelvägar där man minimerar kontakt med fordon och gatutrafik. Vid de passager som måste finnas kan man komplettera med trafikljus och andra varningssystem som exempelvis rörelsedetektorer kopplade till ljus på övergångsställena.

– Om vi kunde få alla föräldrar att ha lite mer framförhållning och se att trafikmiljön runt skolan är riskfylld, då skulle mycket vara vunnet, menar Magnus Sundin.
Barnperspektivet får genomslag även i upphandling av skolskjutsentreprenörer. Utbildningsförvaltningen ställer högra krav på säkerhet, högre än vad som gäller vid vanlig linjetrafik.

– Det ska finnas alkolås i bussarna, och dessutom kräver vi att chaufförerna skall vara lämpliga för den här typen av uppdrag, säger Magnus Sundin.

Senast granskad 2015-01-26 av Andreas Gleisner