Personalsituationen på Sjuntorpskolan

Den 23 juni rapporterar TTELA på nyhetsplats och ledarsida om personalsituationen på Sjuntorpsskolan. Med anledning av artiklarna vill områdeschefen för Södra skolområdet, Per Hellmark, göra ett förtydligande.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

-Skolledningen har i samverkan med fackliga organisationer och personalgruppen under flera år arbetat med den psykosociala arbetsmiljön. Den personalenkät som gjordes under våren visade på flera förbättringsområden och vi kommer att sätta in åtgärder för att främja arbetsmiljön på skolan, säger Per Hellmark.

Han förklarar att ett antal lärare under våren valt att gå vidare till andra skolor, både inom och utom Trollhättans Stad.

-För en liten skola innebär personalomsättning en utmaning, men vi delar inte den bild av så kallade ”massavhopp” som ges i TTELA. Inför höstterminen 2015 är i dagsläget 4 tjänster vakanta. Tillsättandet av dessa fyra lärartjänster kommer att ske under sommaren, och förhoppningen är skolans elever efter sommarlovet ska komma tillbaka till en skola där alla tjänster är tillsatta, säger Per Hellmark.

Senast granskad 2015-06-23 av Andreas Gleisner