Oro inför årsdagen av skolattack

Årsdagen för den tragiska skolattacken mot Kronan rör upp många och starka känslor. Bland annat förekommer det en del ryktesspridning på sociala medier. Trollhättans Stad och Utbildningsförvaltningen har en nära och tät samverkan med Polis och tillsammans hanterar vi händelser och eventuella hot som kan uppstå på lämpligt sätt.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Både förvaltningsledning och Trollhättans Stads enhet för skydd och säkerhet bevakar händelseförloppet och för en dialog med Polismyndigheten.

För de barn, elever och medarbetare som upplever ett behov av stöd står skolornas elevhälsoteam redo, och även Hälsan - Trollhättans Stads personalhälsovårdsenhet har höjd beredskap.

Vårdnadshavare till barn och elever som behöver komma i kontakt med elevhälsoteamet kan kontakta rektor/förskolechef på respektive skola eller förskola.

Elevhälsa, skolhälsovård

Eleverna har tillgång till personer med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kunskaper som kan ge stöd och hjälp. Varje skola har ett elevhälsoteam där rektor leder gruppen. 

Senast granskad 2016-10-20 av Andreas Gleisner