två personer gör armbågshälsning

Om du som vårdnadshavare är sjuk men barn måste till förskola, fritids eller skola

Friska barn får komma till förskolan och fritids, och friska barn ska komma till skolan. Om du som vårdnadshavare är sjuk, eller har lättare symptom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symptom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårighet att andas, då ska du enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Detta innebär att du inte ska lämna eller hämta barn på förskolan, fritids eller skola.
Om barn av något skäl måste vara på förskola eller fritids, eller om någon måste följa barnet till skolan, ska du ordna så att någon annan frisk person gör det. Det kan till exempel vara annan vårdnadshavare eller släktning.

Senast granskad 2020-05-19 av Andreas Gleisner