Rektorerna Malin Björkman och Christina Thordson  framför en av förskolorna i Trollhättans Stad Rektorerna Malin Björkman och Christina Thordson är eniga om att utbildningsinsatsen har varit en stor framgång som genomsyrar hela förskoleverksamheten.

Ökad likvärdighet inom förskolan

Det har varit ”examen” för den stora kompetensutvecklingsinsats som genomförts under två år för all personal inom förskoleverksamheten. – En väldigt givande utbildning! Den har höjt mig både som barnskötare och person, säger Jessica Borgenstierna.

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Under våren 2018 gavs Trollhättan möjlighet att inleda projekt Samverkan för bästa skola (SBS) med fem förskolor i utanförskapsområden. Nulägeanalysen visade bland annat att man på dessa förskolor inte arbetade med rätt metoder och verktyg för att barnen skulle lära sig svenska.
– När vi såg vad de här förskolorna behövde såg förvaltningen ett behov; att det här behöver alla. För samtidigt var en läroplan för förskolan under upparbetning där man tryckte extra mycket på förskollärarnas ansvar för undervisning, och vi kände att vi behövde titta på roller och ansvar och tydliggöra dem. Så det här blev en väldigt bra insats för alla, säger rektor Christina Thordson som är ansvarig för en av de fem förskolorna.

Rätt begrepp i lärmiljöer

Så vid 12 tillfällen under två års tid har barnskötare, förskollärare och övrig personal vid Trollhättans Stads förskolor deltagit i utbildningsinsatsen, vilken också har bestått av ett viktigt ”mellanrumslärande” – där de praktiskt har prövat och diskuterat kunskaper. För Malin Backelin, förskollärare på förskolan Husaren i Velanda, har utbildningen varit väldigt värdefull.
– Viktigast har varit att få träffa förskollärare från andra förskolor för att se hur lika, eller olika, man tänker. Vi har arbetat mycket med att använda rätt begrepp i lärmiljöer, exempelvis att vi i hemvrån säger kniv, gaffel eller sked – istället för att barnet bara pekar på ett bestick och säger ”en sån”, säger Malin som också uppskattar förtydligandet av ansvarsfördelningen gentemot barnskötare, vilket skapar en trygghet för alla.

Ökad likvärdighet

Barnskötare Jessica Borgenstierna på förskolan Tistelstången är också positiv till utbildningen.
– Intresset har höjts för vår yrkesroll. Tidigare har det känts lite luddigt hur ansvaret såg ut, men nu har vi det svart på vitt, säger Jessica som även ser det som en stor vinst för barnen:
– Vi strävar efter en likvärdig förskola i Trollhättan, och när vi nu har fått ta del av samma utbildning ska det inte spela någon roll var man bor, utan det ska vara lika överallt.

Nyckelpersoner

Rektorerna Christina Thordson och Malin Björkman är eniga om att utbildningsinsatsen har varit en stor framgång som genomsyrar hela förskoleverksamheten, och de vill särskilt understryka en framgångsfaktor; utbildningen av nyckelpersonerna.
Malin har 4 nyckelpersoner, Christina har 8, som stöd för pedagoger och rektor i arbetet med att leda och driva förskolans utveckling.
– Jag har 45 medarbetare och kan inte vara med och leda samtliga varje dag, men tack vare det distribuerade ledarskapet är det hela tiden många fler som är med och leder i vardagen. Skulle jag ha gjort det här själv skulle det ha tagit 10 år innan jag sett någon skillnad, det har blivit så otroligt viktigt, avslutar Christina.

Relaterad information

Fakta: Om utbildningsinsatserna

Samverkan för bästa skola har genomförts under ledning av Skolverket i samverkan med Karlstad universitet. Utbildningsinsatserna:

Barnskötare och övrig personal

Att stärka förståelsen för barnskötarens och övrig personals uppdrag med fokus på omsorg och att främja barns utveckling och lärande.

Förskollärare

Att stärka förståelsen för förskollärarens uppdrag med fokus på undervisning

Nyckelpersoner i förskolan

Att leda och leva skolförbättring

Rektorer i förskolan

Komplettering och förstärkning av SKA-utbildningen, särskilt riktad till rektorer i förskola

Rektorer i förskola och grundskola

Att leda nyckelpersoner i förskola och skola

Utbildningsnämnden

Kvalitetsutbildning för Utbildningsnämnden

Senast granskad 2021-01-07 av Per Ivarsson