pojke bygger med modellera

Nya taxor för barnomsorg och fritids

Från och med den 1 mars 2020 är det nya belopp för maxtaxa i barnomsorg och fritidsverksamhet. Det innebär att fakturabeloppen från och med mars kan skilja sig från föregående månad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningsförvaltningen skickar ut fakturor för barnomsorg och fritidshem i veckan.Dessa fakturor är baserade på de nya taxorna som Utbildningsnämnden beslutat ska införas från och med 1 mars 2020. 

För dig som vårdnadshavare innebär det att beloppet på fakturan kan skilja sig från föregående månad. Du hittar mer information om de belopp för maxtaxa som gäller på sidan Avgifter, fakturor och regler för barnomsorg nedan. 

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift i Trollhättans Stad

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Senast granskad 2020-03-04 av Clara Bengtsson