Förskollärare ritar med pojke

Nya regler för taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Nya Tillämpningsföreskrifter för taxa inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg börjar gälla from den 1 januari 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya tillämpningsföreskrifter för taxa inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg. Beslutet innebär att Trollhättans Stad inför en enhetstaxa där tiden barnet vistas i förskola samt pedagogisk omsorg inte har någon betydelse för avgiften. Från och med den 1 januari 2021 tas placeringsgrunden 25 timmar bort.

Detta innebär att vårdnadshavare betalar avgift utifrån den bruttoinkomst som hushållet gemensamt har registrerat hos Trollhättans Stad, Utbildningsförvaltningen.

I de nya tillämpningsföreskrifterna kommer även hushåll, vars gemensamma bruttoinkomst är lägre än 10 000 kr/månad i snitt, betala avgift för sin förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Trollhättans Stad tillämpar fortfarande reglerna för maxtaxan och allmän förskola för barn 3-5 år är avgiftsfri.

Kontrollera och eventuellt uppdatera er registrerade bruttoinkomst via e-tjänst för barnomsorg på Trollhättans Stads hemsida.

Klicka här för att komma till våra e-tjänster! 

Du hittar mer information, och kan ta del av de nya tillämpningsföreskrifterna för taxa inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg på Trollhättans Stads hemsida.

Klicka här för att läsa mer på hemsidan! 

Sidan uppdateras med de nya reglerna när dessa börjar gälla, den 1/1 2021. 

Senast granskad 2020-12-17 av CLABEN