barn tittar på förskola

Nya regler för schematider i förskola och pedagogisk omsorg när föräldrar är permitterade eller arbetsbefriade

Utbildningsnämnden har ändrat reglerna för rätt till förskola och pedagogisk omsorg. Tidigare hade barn upp till sex år inte rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg om föräldrarna permitteras eller arbetsbefrias under uppsägningstid. Genom en regeländring får nu dessa barn rätt till förskola/pedagogisk omsorg upp till 15 timmar i veckan. De nya reglerna börjar gälla på fredag 3 april.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I de gamla reglerna gällde rätten till 15 timmar i veckan bara elever som är 6-13 år och går på fritidshem eller motsvarande pedagogisk omsorg. Från och med fredag 3 april har alltså även barn upp till 6 år i förskola och pedagogisk omsorg denna rättighet. Per Andersson Sellén är verksamhetschef för Förskola och Pedagogisk omsorg i Trollhättan och tycker att förändringen är bra.

-Det känns viktigt att nu kunna erbjuda även de här barnen plats. Det är arbetstid och restid som styr barnens vistelsetid inom barnomsorgen och om en permittering avbryts kommer vi självklart att vara flexibla och snabbt svara upp till föräldrarnas behov av en ökad placeringstid, säger Per Andersson Sellén.

Regeländring för schematider

Erbjudande av förskola och omsorgstid - Börjar gälla 3 april 2020

Barn vars föräldrar är permitterade på heltid eller arbetsbefriade under uppsägningstid, ska erbjudas förskola motsvarande 15 tim/vecka.

Erbjudande av pedagogisk omsorg och omsorgstid - Börjar gälla 3 april 2020

Barn vars föräldrar är permitterade på heltid eller arbetsbefriade under uppsägningstid, ska erbjudas pedagogisk omsorg motsvarande 15 tim/vecka.

Erbjudande av fritidshem och omsorgstid - Gäller redan enligt befintliga regler.

Vid permittering, varsel, arbetsbefrielse samt under uppsägningstid från arbete har elever rätt att ha kvar sin placering med högst 15 timmar i veckan.
 

 

 

Närbild på en kulram

Regler för barnomsorgsavgift i Trollhättans Stad

Taxor inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg.

Bilden föreställer två små flickor iklädda regnkläder och reflexväst som håller i varsin ballong. Ballongerna är lila. I bakgrunden syns orangea och röda träd. Fotografiet är taget på hösten. Marken är full med löv.

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet och undervisningen i förskolan följer skollagen och läroplanen för förskolan. I Trollhättan finns kommunala förskolor och förskolor i enskild regi.

Ej tjej leker med lego sittandes på golvet

Dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg

Önskar du plats för ditt barn hos en kommunal dagbarnvårdare erbjuder vi ditt barn pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem och erbjuds till barn mellan 1 och 12 år.

Senast granskad 2020-04-03 av ANDGLE