tjej hoppar hage

Nya öppettider på fritidshem

Från april 2020 införs gemensamma öppettider på Trollhättans Stads fritidshem och inom pedagogisk omsorg. Samtliga verksamheter kommer att hålla öppet vardagar kl 06:00-18:00.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utbildningsnämnden har tagit beslutet i syfte att höja personaltätheten under den tid flest barn är i verksamheten.

De vårdnadshavare som behöver plats i fritidshem, eller inom pedagogisk omsorg, utanför  ordinarie öppettider måste ansöka om en kompletterande placering på Vällingklockan, den enhet inom Utbildningsförvaltningen som har öppet dygnet runt. 

Omsorg före kl 06:00

De barn som behöver vara på fritids innan ordinarie fritidshem öppnar, lämnas på Vällingklockan av vårdnadshavare. När ordinarie verksamhet öppnar, ansvarar skolan för att barnet får transport från Vällingklockan till sitt ordinarie fritidshem. 

Omsorg efter kl 18:00

Barnet vistas på ordinarie verksamhet fram till stängning. Därefter ansvarar skolan för att ordna transport till Vällingklockan. Vårdnadshavare hämtar sitt barn på Vällingklockan. 

Ansökan om kompletterande fritidshemsplats

Ansökan gör du enklast via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida. 

Länk till e-tjänst (kräver bank-id)

Barn

Vällingklockan

Välkommen till Vällingklockans förskola! Vällingklockan är belägen i centrala delen av Kronogården. Vi har naturen runt hörnet, och närhet till bibliotek, och sköna grönområden. Vi arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.

Senast granskad 2019-12-18 av Clara Bengtsson